Kdo jsme a co děláme?

Vítáme Vás na stránkách společnosti DOT servis, která se v prosinci roku 2012 transformovala ze společnosti Vlašimské služby. Nová moderní společnost navazuje na její úspěšnou pětiletou činnost.

Naše společnost poskytuje stavební činnost a dále služby sportovním klubům, obecním a městským úřadům, rozšiřuje nabídku o údržbu fotbalových hřišť, bezpečné branky a projekční činnost.

Výstavba a údržba sportovních ploch

 

Projektová a stavební činnost v oblasti travnatých hřišť a UMT

 

Údržba travnatých ploch

 • hřiště, parkové plochy, zahrady
 • ostatní plochy - sekání strojní i ruční,
 • hnojení, vyčesávání, dosévání, chemická ochrana

Rapid turf

 • hnojení, setí a ošetřování trávníků
 • prořezávání a provzdušňování
 • pískování
 • Rapid Turf 200 je univerzální stroj provádějící několik činností současně: setí, ukládání hnojiva do země, provzdušňování a vertikální prořezávání. Tyto operace provádí Rapid Turf s vysokou efektivitou a přesností bez toho, aby narušil trávník nebo jakoukoliv aktivitu na něm. Sportovní povrchy jsou dnes používány intenzivněji, což vede k jejich vyššímu opotřebení a narušení. Současně je požadována vyšší kvalita těchto sportovních povrchů. V důsledku vyšších požadavků vyžadují sportovní povrchy intenzivnější údržbu a ošetřování, která však nemá na delší čas narušit nebo ovlivnit sportovní činnost na trávníku. Je to obtížně řešitelný problém, pokud nemáme správný nástroj pro tuto práci. Údržba a setí musí povrchu trávníku umožnit rychlé zotavení.

Čištění a údržba umělých trávníků Verti-Top

 • odstranění nečistot a mikroorganismů
 • zajištění propustnosti povrchu
 • zajištění dekomprese povrchu, vlákna zůstávají po aplikaci vztyčená
 • Pravidelná údržba umělých povrchů je nutná kvůli odstranění nečistot, mikroorganismů a propustnosti povrchu. Systém Verti-Top metá veškerý volný materiál rotačním kartáčem do vestavěného filtru, který velmi silně vibruje. Tímto pohybem je sesbíraný materiál rozvrstven. Nečistoty jsou ve filtru zadrženy, zatímco výplň zbavená nečistot je redistribuována zpět do povrchu. Kartáč v zadní části stroje pak vpraví granulát zpět do trávníku, kam patří. Nový Verti-Top vám pomůže udržovat umělý povrch perfektně čistý a vlákna vztyčená. Je vhodný pro periodickou údržbu cca 1x za 3 měsíce v závislosti na vytížení a míře znečištění trávníku.

Umělá tráva I-III. generace

 • opravy, lepení, pískování

Ostatní služby

 • zasíťování hřišť, chemické ošetření otrávníků
 • pravidelná údržba přírodních trávníků (letní, zimní)
 • pravidelná údržba umělých ploch (letní, zimní včetně prohrnování)